Hizmetlerimiz

Bizimle ?leti?ime Ge?in

Adr:ZIB Financial Tower, No. 39 Xiangzhang Street, Jianggan District, Hangzhou, P.R.China.
Posta Kodu:310016
Hidro:+86-571-81106018
Termal:+86-571-81106058
Di?erleri:+86-571-81106088
Email:orient@orientengg.com
Faks:+86-571-87229765

Hidroelektrik santralleri projeleri Termik santral projeleri Rüzgar enerjisi santralleri projeleri Güne? enerjisi santralleri projeleri Di?erleri


ünite Kapasitesi: Kü?ük ebat: 1KW,5KW,10KW,30KW,50KW,100KW。

Büyük ve Orta ebat: 500KW,750KW,800KW,1500KW,2500KW,3000KW.


Sistem kayna??:

(1) ?zole edilmi? enerji nakil ?ebekesi, rüzgar güne? hibrid gü? sistemi, rüzgar türbini jenerat?rü ünitesi, Kontrol?r, evire?, trafo vb. tedariki

(2) Rüzgar türbini jenerat?rü ünitesi, kule, kutu tipi trafo, kontrol sistemi vb i?in on-grid projesi


Mühendislik Hizmeti:

Proje ?n Haz?rl???:

Endüstriyel bilgi analizi, Teknik dan??manl?k, Yat?r?m analizi, Rüzgar ?iftli?i de?erlendirmesi/analizi, Model se?imi, Rüzgar türbini ?al??malar? toplam?


Projec Uygulama D?nemi:

Ta??ma, (deniz, kara), Rüzgar ?iftli?i yolu planlama k?lavuzlu?u, mü?terilere e?itim, Kule üretim talimat?, Montaj talimat?, Rüzgar türbini, devreye alma ve deneme ?al??t?rmas?


Garanti Süresi:

O&M e?itimi, Periyodik bak?m, Sorun giderme, Operasyon veri tespiti, Uzaktan izleme ve teknik destek


Garanti Süresi Sonras?:

Yedek par?a tedariki,Garanti d?nemi sonras? hizmeti,Rüzgar türbini yaz?l?m? güncellemeleri