Ar-Ge

Bizimle ?leti?ime Ge?in

Adr:ZIB Financial Tower, No. 39 Xiangzhang Street, Jianggan District, Hangzhou, P.R.China.
Posta Kodu:310016
Hidro:+86-571-81106018
Termal:+86-571-81106058
Di?erleri:+86-571-81106088
Email:orient@orientengg.com
Faks:+86-571-87229765

Biz dünya standartlar?nda hidroelektrik teknolojilerine, büyük ?l?ekli imalat üssüne, mükemmel tesislere ve geli?mi? i?leyi?e sahibiz. 200MW’a kadar kapasiteli Francis ünitesi, 100MW’a kadar kapasiteli Kaplan ünitesi40MW’l?k S tipi ve ayr?ca 800 m su yükü ve 3 m ?ap? ile giri? valflar? i?in ba??ms?z tasar?m, imalat ve sat?? sonras? hizmeti kapasitesine sahibiz.

Dünya standartlar?nda hidroelektrik teknolojilerine sahibiz
Tasar?m i?in geli?mi? dünya standartlar?nda yaz?l?m paketi
Eksiksiz sat?n alma kalite kontrolü sistemi
Mükemmel yürbin olu?turma tak?m? ve ekipman?
Geli?mi? türbin teknolojisi i?in birka? Ulusal Patent
Tsinghua üniversitesi Termal Mühendislik B?lümü ??birli?i ve bir CFD Ara?t?rma Merkezi kurma


【CFD Ara?t?rma Merkezi A??l?? T?reni】

Büyük üretim taban?

No.1 ?malat üssünün Hava Sahas?

No.1 ?malat üssünün Hava Sahas?

No.2 ?malat üssünün Hava Sahas?

No.2 ?malat üssünün Hava Sahas?

Baz? ?al??malar?n ger?ek g?rüntüsü

Workshop Foto?raflar?

Workshop Foto?raflar?

Workshop Foto?raflar?

Workshop Foto?raflar?

Workshop Foto?raflar?

Workshop Foto?raflar?

Ana ekipman?n foto?raflar?

Kesme ekipman?
Makine ekipman?
D?küm ekipman?t
?elik plaka olu?turma ekipman?
?zel ?ark kayna?? makinesi
Is?l i?lem ekipman?
Anti-a??n?m ekipman?
Stator bobini makinesi

Baz? ürün ?rnekleri

K?lavuz kanat aparat? fabrika montaj?

K?lavuz kanat aparat? fabrika montaj?

yüksek su yükü spiral g?vde bas?nc? testi

yüksek su yükü spiral g?vde bas?nc? testi

Sarg? voltaj? testi

Sarg? voltaj? testi

Küresel valf bas?nc? testi

Küresel valf bas?nc? testi